Privatumo politika

Siekdami užtikrinti skaidrų ir atsakingą  Jūsų duomenų tvarkymą, pristatome Jums UAB „LT Baldai“  Privatumo ir slapukų politiką (toliau – Politiką), kurioje rasite mūsų nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą.

Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės UAB „LT Baldai  (toliau –Bendrovė ) interneto svetainėjewww.myle.lt , registruojatės, užsisakote naujienlaiškius ir/ar prekes. Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais bei Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamentu Nr. 2016/679.

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

Bendrovės asmens duomenų tvarkymas

Bendrovė tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

• teikdama elektroninės prekybos paslaugas;
• vykdydama tiesioginę rinkodarą, įskaitant naujienlaiškių siuntimą;

Kokie asmens duomenys yra renkami?

 Bendrovė renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

• pagrindinius duomenis, kurie reikalingi prekėms pirkti, parduoti, gražinti: vardą, pavardę bei kontaktinius duomenis, užsakymo duomenys, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.;
• kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

Bendrovė gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisiniais duomenų rinkimo pagrindas -  LR teisės aktuose nurodyti pagrindai, Jūsų sutikimas, sutarties sudarymo ir vykdymo bei vykdant LR institucijų  teisines prievoles (vykdant  norminių aktų reikalavimus, taip pat pateikiant atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

Slapukai

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, klientų aptarnavimą ir Bendrovės teikiamas paslaugas.


Slapukai taip pat naudojami tam, kad būtų užregistruota, ar sutinkate, kad Bendrovės svetainėje būtų naudojami slapukai, kad šis klausimas nebūtų užduodamas kiekvieną kartą apsilankant svetainėje.


Prieigą prie statistinių duomenų apie Bendrovės svetainės lankytojus turi Bendrovės darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą, taip pat įmonės partneriai, kurie teikia interneto svetainės turinio valdymo įrankius.

Kaip tvarkyti savo slapukus?

Apsilankę Bendrovės interneto svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Naršyklės („Internet Explorer“, „Safari“, „Firefox“, „Chrome“ ir kt.) nustatymuose galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos atmesti. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Šių nustatymų buvimo vieta priklauso nuo jūsų naudojamos naršyklės.

Daugumoje naršyklių galima:

• patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
• blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
• blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
• blokuoti visų slapukų siuntimą;
• uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių neveiks tinkamai. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės internetine Bendrovės svetaine.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai atsižvelgiant į visus Lietuvos respublikos įstatymus ir ES reglamentus. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.


Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis. Daugiau informacijos apie asmens duomenų saugumą mūsų Bendrovėje galite rasti Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse.

JŪSŲ TEISĖS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

Jūs turite teisę:

• kreiptis į Bendrovę su prašymu suteikti informaciją apie UAB „LT Baldai“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip Bendrovė juos tvarko;
• kreiptis į Bendrovę su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
• kreiptis į Bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
• nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ INFORMACIJA

www.myle.lt interneto svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines ir socialinius tinklus. Bendrovė  nėra atsakinga už trečiųjų šalių pateikiamos informacijos turinį, privatumo politiką ir taikomas duomenų saugumo priemones. Trečiosios šalys gali tvarkyti Asmens duomenis pagal kitas sąlygas nei UAB „LT Baldai“, todėl dėl Trečiųjų šalių vykdomo Asmens duomenų tvarkymo prašome kreiptis į jas. 

Visais iškilusiais klausimais ar nusiskundimus siekiame išspręsti dialogo būdu.  Visada rasime kompromisą ir abipusį susitarimą.

Visais klausimais prašome kreiptis:
• raštu – el. paštu info@myle.lt;
• žodžiu – telefonu nr. 8 (616) 77724.
UAB „ LT Baldai“ atnaujinus šią privatumo ir slapukų politiką, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje www.myle.lt;